1.Bistrup Gruppe

Vær beredt

×

Fejl

Expected response code 200, got 403 Forbidden

Forbidden

Error 403

Om os

1. Bistrup Gruppes værdigrundlag

1.  Bistrup Gruppe er en del af KFUM-Spejderne i Danmark (de grønne spejdere). Vi er en spejdergruppe for både piger og drenge i næsten alle aldre (6 år og opefter). Vi lægger vægt på en forankring i lokalområdet, dvs. Bistrup og den sydlige ende af Birkerød.

Spejderbevægelsen er ikke som idrætsforeningerne bundet til en bestemt sportsgren. Vi er en bevægelse, og derfor står vi ikke stille, låst i valget af aktiviteter, men bevæger os sammen med resten af samfundet. Vi har vor historie og baggrund med os, men vi er også ”børn af tiden”. Vi går ikke af vejen for at sprænge de traditionelle rammer, da det helt grundlæggende i alt spejderarbejde er at udvikle børn og unge til selvstændige, ansvarsfulde og deltagende mennesker i dagliglivet og samfundet. Vi arbejder bevidst på at forme livslange venskaber blandt spejderne via de gode oplevelser, udfordringer og mange vidt forskellige friluftslivsaktiviteter spejderarbejdet byder på.

Hos 1. Bistrup Gruppe favner vi bredt indenfor alt hvad der har med friluftsliv at gøre og det der gør os i stand til at hjælpe andre og os selv i dagligdagen (1.hjælp m.m.).

Hos 1. Bistrup Gruppe arbejder vi hele tiden på at være et attraktivt fritidstilbud. Vi ønsker at tilbyde et indholdsrigt og aktivt friluftsliv for børn og unge i alle aldre. Spejderhytten er beliggende i grønne omgivelser, og vi ønsker at fastholde de åbne grønne arealer omkring hytten som rum for friluftslivet.

Hos 1. Bistrup Gruppe har vi både piger og drenge. Blandt de yngste er gruppen ikke kønsopdelt. Men vi lægger vægt på at spejderne fra omkring 12 år er opdelt i patruljer efter køn. Samtlige patruljer indgår i den samme overordnede enhed (troppen). På denne måde lærer pigerne at hugge brænde og bygge med rafter og reb, mens drengene lærer at lave mad og holde orden i et telt.

Hos 1. Bistrup Gruppe lærer vi børnene at forstå styrken i et godt sammenhold og godt venskab med andre, der har helt andre styrker og svagheder end én selv. Netop forskellighederne kan skabe den bedste løsning.

Hos 1. Bistrup Gruppe er vi bevidste om at vi er en del af en international bevægelse. Vi søger at vise børnene det dels på de hjemlige landslejre, dels ved selv at tage dem med på lejre i udlandet. Begge steder møder de spejdere fra andre lande og bliver bekræftet i, at vi alle deler de samme grundlæggende værdier, og at vi mødes som venner.

Hos 1. Bistrup Gruppe ser vi spejderlederne som et vigtigt aktiv for gruppen. Vi sørger derfor for at lederne løbende bliver klædt på til opgaverne via relevante kurser.

Næste arrangement

Ingen begivenheder fundet